Hvem er vi

Diætråd, ved autoriseret klinisk diætist Tine Hedegaard Petersen.
Agerløkke 10
6400 Sønderborg
CVR nr. 35261176

Vores webstedsadresse er: https://diætråd.dk.

Hvilke personlige data vi indsamler og baggrunden herfor

Konsultation og vejledning om ernæring og sundhed

Som et led i vores levering af konsultation og vejledning om ernæring og sundhed er vi i henhold til Autorisationsloven omfattet af journaliseringspligt. Vi er således forpligtet til at indsamle, registrere, behandle og opbevare en række følsomme personlige oplysninger om dig og din helbredssituation. Disse oplysninger indsamles i forbindelse med den personlige konsultation og registreres i vores journalsystem.

I henhold til lovgivningen skal vi registrere alle de oplysninger, herunder personfølsomme helbredsoplysninger, som er nødvendige for en god og sikker patientbehandling. Vi er forpligtet til at opbevare journalnotater i 10 år fra seneste journalnotats indføring. Styrelsen for patientsikkerhed i Danmark fører tilsyn hermed, og de kan eventuelt kontaktes ved generelle spørgsmål til reglerne om sikkerhed og brug af journalsystemer i sundhedsvæsnet.

Vi har indgået en databehandler-aftale med Microsoft, som hoster vores elektroniske journalsystem og dermed opbevarer disse oplysninger for os. Vi har herigennem sikret os, at personfølsomme oplysninger behandles sikkert og ikke videregives til andre.

Du kan ikke bede om at vi sletter dine personlige oplysninger, herunder dine helbredsoplysninger, når de er indført i vores journalsystem. Du har dog altid mulighed for at rekvirere en fuldstændig udskrift af din personlige journal ved henvendelse til os.

Administration og bogholderi

Vi registrerer dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse i forbindelse med vores registrering af økonomiske transaktioner med dig i vores bogholderi. I henhold til bogføringsloven skal alle økonomiske transaktioner registreres nøjagtigt under hensyn til virksomhedens art og omfang.

Vi opbevarer oplysninger om dig i vores bogføringsmateriale i 5 år fra udgangen af det kalenderår hvori registreringen er gennemført.

Vi har indgået en databehandler-aftale med Economics, som driver vores bogføringssystem og dermed behandler og opbevarer disse data for os. Vi har herigennem sikret os, at oplysningerne behandles sikkert og ikke videregives til andre.

Drift af vores hjemmeside (www.diætråd.dk)

Online reservation af konsultation og bestilling af produkter

Hvis du booker en konsultation hos os eller afgiver en ordre på køb af vores produkter, så indsamler vi personlige oplysninger om dig, som vi knytter til dine reserverede konsultationer og dine afgivne ordrer.

Vi indsamler dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din e-mail-adresse, din IP-adresse og eventuelle yderligere personlige oplysninger, som du vælger at afgive ved online reservation af konsultationen eller ved afgivelse af ordre.

Vi anvender oplysningerne til identificere dig, til at kommunikere med dig og til brug for planlægning og gennemførelse af din konsultation og/eller dit køb af produkter.

Vi opbevarer dine afgivne oplysninger i 24 måneder.

Vi har indgået en databehandler-aftale med UnoEuro, som hoster vores hjemmeside og dermed behandler og opbevarer disse data for os. Vi har herigennem sikret os, at oplysningerne opbevares sikkert og ikke videregives til andre.

Analytics

Vi anvender Google Analytics til at registrere hvilke sider der besøges på vores hjemmeside.

Vi registrerer et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). Vi kan ikke i øvrigt identificere dig på baggrund af disse oplysninger.

Data anvendes alene til statistik-formål for at forbedre vores hjemmeside.

Vi opbevarer disse oplysninger i 26 måneder.

Vi har indgået en databehandler-aftale med Google Analytics, som driver vores analyseværktøj og dermed behandler og opbevarer disse data for os. Vi har herigennem sikret os, at oplysningerne behandles sikkert og ikke videregives til andre.

Cookies


Hvis du har en konto hos os, og du logger ind på dette websted, vil vi yderligere opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login-cookies holder i to dage, og skærmvalg-cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login-cookierne forsvinde.

Hvem vi deler dine data med

Hvis du til os oplyser, at dine konsultationer skal betales helt eller delvist af et forsikringsselskab eller en anden betaler, så videregiver vi sådanne personlige oplysninger om dig, som dit forsikringsselskab (eller den af dig anviste betaler) efterspørger for at gennemføre betaling til os. Vi kan således dele alle de oplysninger vi har modtaget fra eller registreret om dig med denne part. Vi deler kun de oplysninger som bliver rekvireret og vi deler kun oplysningerne med den af dig til os oplyste betaler.

Vi deler ikke dine data med andre udeforstående og vi anvender ikke dine data til andre formål end nævnt i denne persondatapolitik.

Hvor længe vi gemmer dine data

For brugere som opretter sig på vores websted, gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter dog ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Kontaktoplysninger

Henvendelser vedrørende dine personoplysninger, herunder anmodninger om eksportering eller sletning af dine data, skal stiles til admin@diætråd.dk